fearnley-real-estate

Ann-Sophie Hövelmann

Business Manager

  • Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS
  • Kombieiendom Sandefjord AS
  • Ski Skolebygg KS
  • Sørlandsparken Logistikkinvest AS
  • Glassverket Bolig AS
  • Larvik Eiendomsinvest AS
  • Sola Helikopterminal Eiendom AS